5te spotkanie projektowe: Goście, Nagrody i inne doświadczenia

Piąte, ostatnie spotkanie konsorcjum projektowego SEMA odbyło się w dniach 28-29 sierpnia w Wilnie na Litwie. Partnerzy dyskutowali nad doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu oraz nad wdrażaniem produktów projektu SEMA do praktyki.

Konsorcjum SEMA zostało zaszczycone wizytą dwóch przedstawicieli Litewskiego Ministerstwa Rolnictwa. Pani Zita Duchovskiene,  Szef Departamentu Planowania Strategicznego i Nauki oraz Pani Nomeda Padvaiskaite z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziły dyskusję z partnerami projektu SEMA dotyczącą ich roli w szkoleniach skierowanych do beneficjentów zainteresowanych rolnictwem wielofunkcyjnym innowacjom w rolnictwie.

Drugim aspektem spotkania projektowego było poinformowanie partnerów konsorcjum przez Pana Johannesa Dreera z “Hof und Leben” ( Niemcy) o tym, że projekt został nagrodzony na konferencji IALB i EUFRAS 2017 jako innowacja w dostarczaniu systemu szkoleniowego i platformy mentoringowej.

Również inni partnerzy konsorcjum dostarczyli informacji o pozytywnym odbiorze projektu przez beneficjentów z krajów partnerskich. Wszyscy beneficjenci we wszystkich krajach partnerskich byli bardzo zainteresowani podejściem projektu SEMA i możliwościami jakie daje metoda „uczenie się rolnika od innego rolnika”. Szczególnie studia przypadku i prezentowane podejścia biznesowe i w rolnictwie wielofunkcyjnym  wywoływały duże zainteresowanie . Podobnie było z platformą mentoringową, która daje możliwości wymiany informacji z kolegami z zagranicy. Również szkoleniowy został uznany za użyteczny wstęp do przedstawienia umiejętności przedsiębiorczych, które nie są równomiernie wykorzystywane we wszystkich krajach UE.

Wszystkie działania projektowe zostały zakończone a ostatnie, które zostało do wykonania to końcowe warsztaty dla krajowych odbiorców. Mają one na celu upowszechnienie rezultatów projektu wśród instytucji związanych  rolnictwem, organizacji samorządowych, pozarządowych itp. Warsztaty te odbędą się we wrześniu 2017 roku. Szczegóły zostaną podane na stronie projektu SEMA http://sema-project.eu/news.  Partnerstwo będzie prowadziło działania upowszechnieniowe do końca projektu czyli do końca 2017 roku.