SEMA Newsletter #3

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny, trzeci newsletter projetu SEMA. Znajdziecie Państwo w nim informacje na temat systemu szkoleniowego oraz platformy mentoringowej.  Ponadto znajduje się tu także informacja dotycząca działań projektowych SEMA. Newsletter zawiera:

  • System szkoleniowy SEMA
  • Platformę mentoringową SEMA
  • Wydarzenia i spotkania projektowe

 

System szkoleniowy SEMA

 

System szkoleniowy SEMA zapewnia szkolenia i możliwości budowania potencjału dla rolników i przedsiębiorców w określonych zakresch. Składa się z otwartych zasobów edukacyjnych (OER) pozwalających na interaktywną naukę, a także z przykładów dobrych praktyk dostarczających inspiracji dla uczących się.

Materiał szkoleniowy jest opracowany na podstawie badania potrzeb szkoleniowych wśród beneficjentów. System otwartych zasobów edukacyjnych obejmuje różną tematykę dotyczącą umiejętności przedsiębiorczych, biznesowych, a także prezentuje podejście do rolnictwa wielofunkcyjnego takie jak marketing bezpośredni czy agroturystyka. Przykłady dopbrych praktyk dostarczają rekomendacji przedsiębiorców z siedmi krajów UE.

Po przetestowaniu system szkoleniowy jest dostępny we wszytkich językach partnerów projektu i może być wykorzystywany do szkoleń i inspiracji. Aby skorzystać ze szkoleń prosimy wejść na: sema-project.eu/training-material

 

Platforma mentoringowa SEMA

 

Program mentoringowy dotyczący umiejętności przedsiębiorczych w rolnictiwe wielofunkcyjnym (rezultat 3 projektu SEMA) dostarcza podstawowych informacji dotyczących mentoringu i platformy, których celem jest skojarzenie opiekunów i podopiecznych w temacie przedsiębiorczości, rolnictwa i wielofunkcyjności.

Na tym etapie realizacji projektu platforma jest już dostepna we wszytskich językach projektowych. Dokumenty dotyczące mentoringu – razem z przewodnikiem – są możliwe do pobrania ze strony sema-project.eu/download

W pierwszych miesiącach 2017 roku partner odpowiedzialny za rezultat 3 – Hof und Leben (HuL) zaczął rozpowszechniać informacje o mentoringu projektu SEMA w sieciach różnych organizacji europejskich. Na specjalne podkreślenie zasługuje upowszechnienie platformy mentoringowej poprzez kanały CEJA i YAPARD. Pierwsze rezultaty tych upowszechnień są już widoczne na platformie mentoringowej.

Kolejnym krokiem w tym temacie będzie przetestowanie programu mentoringowego w każdym z krajów partnerskich wiosną 2017 roku  w czasie, kiedy mentorzy będą korzystać z platformy mentoringowej i przewodnika. Potem, wczesnym latem odbędzie się w każdym kraju spotkanie upowszechnieniowe z potencjalnie zainteresowanymi opiekunami i reprezentantami partnerów projektu. Odbęda się warsztaty mające na celu przybliżenie funkcjonalności mentoringu i platformy oraz wyjaśnienie roli opiekuna i podopiecznego w relacji mentoringowej.

Do końca projektu partnerzy będą śledzić ruch i relacje na platformie.

Aby uzyskać więcej informacji o systemie mentoringowym SEMA prosimy wejść na stronę: sema-project.eu/intro

 

Wydarzenia i spotkania projektowe

 

Wydarzenia

 

 

Spotkania projektowe

 

Czwarte spotkanie projektowe odbyło się w Bukareszcie w Rumunii 6 i 7 kwietnia 2017 roku. Partnerzy projektowi dyskutowali głównie nad sprawami związanymi z systemem szkoleniowym i warsztatami SEMA. W drugim dniu spotkania odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwie wielofunkcyjnym zlokalizowanym niedaleko Bukaresztu.

 

Odwiedzaj naszą stronę: sema-project.eu/news

 

Biuletyn w formacie pdf można znaleźć tutaj