Bałtycki Instytut Technologii Edukacyjnych (BETI)

BETI zostało założone w 2003 roku przez aktywny zespół profesjonalistów pracujących w obszarze ICT oraz technologii edukacyjnych przez ponad 15 lat. Podczas wdrażania różnych działań w obszarze szkolnictwa wyższego i zawodowego bogate doświadczenie, wiedza i umiejętności są skumulowane w obszarze ICT i wspierają szkolenia, szkolenia i metodologię edukacji na odległość, technologie szkoleniowe, multimedia, rozwój aplikacji internetowych itd.  Zespół aktywnie uczestniczył w narodowych i europejskich inicjatywach takich jak Eureka, Leonardo da Vinci, Phare, KA3, Grundtvig i inne. Głównymi zadaniami Instytutu sa:

  • wdrażanie naukowych, metodologicznych i praktycznych działań zachęcających do brania udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w obszarze ICT, rozwój socjalny i ekonomiczny.
  • poszukiwanie rozwoju demokratycznych, szeroko dostępnych i niezależnych warunków szkoleniowych dla wszystkich obywateli w czasie implementacji paradygmatów uczenia się przez całe życie, rozwoju inicjatyw szkolenia na odległość, tworzenia systemu informacji szkoleniowej, doradztwa i konsultingu.
  • wsparcie projektów opartych o IT I procesu zarządzania, w kooperacji z organizacjami I osobami indywidualnymi poszukującymi usług zapewniających efektywność i jakość podczas implementacji działań.
  • Rozwój nowych metodologii e-learningowych  i nowych form szkoleń, doradztwa, zapewnienia jakości I ewaluacji.