Hof und Leben GmbH (HuL)

Hof und Leben GmbH (HuL)  jest małą firmą założoną w 2009 roku. HuL jest niezależną prywatną firmą  zorientowaną na rodzinne przedsiębiorstwa rolnicze. W dosłownym tłumaczeniu nazwa firmy brzmi Gospodarstwo i Życie. HuL współpracuje ze wszytkimi typami gospodarstw rolnych w Niemczech, takimi jak produkcja roślinna, zwierzęca, produkcja biomasy etc. Specjalny nacisk HuL kładzie na aspekty ekologiczne i socjalne, oprócz typowej ekonomii. HuL wspiera zrównoważony rozwój wszystkich realizowanych projektów. HuL wspiera również innowacyjne koncepcje związane z przedsiębiorczością i start-upami związanymi z nowymi biznesami poprzez  optymalizację istniejących sposobów prowadzenia biznesu rolniczego lub związanego z obszarami wiejskimi. Szczególnymi tematami , jakimi zajmuje się HuL sa inwestycje/finansowanie, sukcesja/transfer aktywów, ponowne wykorzystanie budynków rolniczych, zarządzanie obrotami, likwidacje. Doradztwo jest oparte i ściśle związane z planowaniem strategicznym przyszłości zawodowej klientów HuL (rodzin/przedsiębiorstw). HuL monitoruje również wdrażanie wytworzonych koncepcji.