Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI)

BETI įsteigtas 2003 metais, siekiant apjungti informacinių ir švietimo technologijų srityje sukauptą profesionalią patirtį ir gebėjimus bei plėtoti šių technologijų pritaikymą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą.

Veiklos tikslai:

  • Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti informacinėmis telekomunikacinėmis technologijomis (toliau - ITT) grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai Lietuvoje
  • Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą
  • Siekti, kad Instituto veiklos srityse būtų kuriamos, platinamos ir kuo plačiau taikomos šiuolaikinės informacinės telekomunikacinės sistemos ir kitos modernios technologijos
  • Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę